ویدئوهای جراحی


  • بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
  • تومور کاسه چشم در برخی از موارد تومور موجود در کاسه چشم ممکن است به صورت اولیه از استخوان اسفنوئید منشأ بگیرد و پس از خوردن این استخوان به داخل کاسه چشم و کاسه مغز گسترش یابد. در این بیمار همانطور که در سی تی اسکن دیده می شود تومور بال بزرگ اسفنوئید را به[.....]

  • بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
  • تومور پشت چشم تومورهای استخوانی بویژه استئوم معمولا بداخل فضاهای باز یا قابل کمپرسیون مثل کاسه چشم، سینوس ها، و کاسه مغز رشد می کنند. عوارض تومور عمدتا فشاری و ناشی از فشار تومور و تداخل در عملکرد ارگان می باشد. در این بیمار تومور با فشار روی عصب بینایی باعث نابینایی و انحراف چشم[.....]

  • بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
  • بیمار فوق به علت تصادف و کندگی ابرو چندین بار تحت جراحی قرار گرفته بود که متاسفانه ابرو به سمت بالا و خارج کشیده شده بود؛ جهت اصلاح قسمت فاصله گرفته از محل واقعی ابرو مشخص شد و پس از ایجاد یک فلپ بازسازی انجام شد.

  • بهمن ۱۰, ۱۳۹۶
  • تومور BCC یا بازال سل کارسینوما تومور BCC یا بازال سل کارسینوما در هر قسمت از صورت بویژه پلک پایین و بالا و کانتوس هاو جلوی گوش دیده می شود. جهت پیشگیری از عود تومور بایستی تومور با یک حاشیه مطمئن برداشته شود. جهت بازسازی محل ، بسته به وسعت ضایعه و محل آن تکنیک[.....]

  • دی ۳۰, ۱۳۹۶
  • شکستگی کاسه چشم در مواردی از شکستگی کاسه چشم که فرد دچار گود افتادگی، گیر افتادگی بافت ها و دوبینی است بایستی جراحی بازسازی کاسه چشم انجام شود. در این عمل که از پشت پلک انجام می شود به لبه کاسه چشم رسیده و پس از ازاد کردن بافت ها پروتز در محل کارگذاری می[.....]

  • دی ۲۵, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت تومور اربیت بویژه کاورنوس همانژیوم که در این مورد دیده می شود در هر قسمت از کاسه چشم می تواند دیده شود. در این مورد در قسمت سوپرامدیال دیده می شود. امروزه روش های جراحی مبتنی بر حداقل دستکاری و کوچکترین برش می باشد. همانطور که در این مورد دیده می شود با[.....]

  • دی ۲, ۱۳۹۶
  • تومور بزرگ مادرزادی پایین ابرو این تومور در محل اتصالات استخوانی رشد می کند و بشدت به استخوان زیرین می چسبد. محل برش بایستی در محلی داده شود که جای ان بعد مدتی از بین برود و محل شیار پلکی بهترین انتخاب برای محل برش است . پس از ازاد کردن کامل چسبندگیهای تومور از[.....]

  • آذر ۲۷, ۱۳۹۶
  • کارگذاری پلاک طلا در موارد فلج طول کشیده عصب صورت که باعث باز ماندن چشم و زخم قرنیه شده یکی از روش های درمانی کار گذاری پلاک طلا می باشد. این امر با ایجاد سنگینی کمک به بسته شدن چشم می کند و به بهبود عوارض مربوط به باز ماندن چشم کمک می کند. اطلاعات[.....]

  • آذر ۲۷, ۱۳۹۶
  • تومور بسیار وسیع کاسه چشم بیمار کودک ۲ ساله ای است با تومور بسیار وسیع کاسه چشم با گسترس به ورودی مغز ، سینوس ماگزیلا، و فضای پتریگوپالاتین که با حضور همکارعزیزم آقای دکتر صمدیان جراح مغز و اعصاب، پس از برش از پشت پلک و برداشتن استخوان زایگوما تمام تومور برداشته و در پایان[.....]

  • آذر ۲۰, ۱۳۹۶
  • بیرون زدگی چشم درصد بالایی از بیماران دارای مشکلات تیروئیدی دچار بیرون زدگی چشم می شوند. در این بیماران بدلیل رسوب برخی مواد در بافتهای کاسه چشم محتویات کاسه چشم افزایش می یابد که اگر این رسوبات باعث بزرگی شدید عضلات شود می تواند باعث فشار به عصب بینایی و نابینایی گردد. در این موارد[.....]

  • آذر ۱۸, ۱۳۹۶
  • تومور بزرگ کاسه چشم بیمار کودک ١۴ساله ای بود که از ٢سال قبل دچار بیرون زدگی چشم بود که رفته رفته تشدید شده بود در بررسی MRI تومور بزرگی در سقف کاسه چشم در قسمت سوپرامدیال وجود داشت که تا انتهای دیواره فوقانی کاسه چشم ادامه داشت.پس از یک برش ١/۵سانتی و رسیدن به کاسه[.....]

  • آذر ۱۱, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت تومور اربیتال ، پس از برش شیار پلکی و رسیدن به لبه استخوانی اربیت و ورود به اربیت و دیسکت کردن و یافتن و ازاد کردن کامل توده، تومور بطور کامل با کپسول خارج شد:

  • آذر ۸, ۱۳۹۶
  • برداشتن کامل پلک بعلت تومور بدخیم تومور وسیع پلک تحتانی سمت چپ در خانم ۵٠ ساله، که با حاشیه چند میلیمتری جهت ایجاد بافت عاری از تومور به صورت تمام ضخامت برداشته شد. به دلیل وسعت تومور بدخیم ، ٩٠ درصد از پلک پایین بصورت تمام ضخامت برداشته شد. با استفاده از نیمه بالایی بافت[.....]

  • آذر ۱, ۱۳۹۶
  • میکروفتالمی مادرزادی و عدم تشکیل کره چشم میکروفتالمی مادرزادی و عدم تشکیل کره چشم به صورت صحیح که سبب نابینایی و کوچک ماندن کره چشم می گردد. در اثر کوچک بودن کره چشم، کاسه چشم نیز به تبعیت از کره چشم ، رشد نمی کند و کوچک باقی می ماند در حالیکه سایر قسمتهای صورت[.....]