مقالات


  • شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت تومور بزرگ در مجاورت دیواره داخلی اربیت چپ که باعث رانده شدن کره چشم و محتویات اربیت به سمت جلو و خارج شده است. حالت پف ناقرینه در پلک بالا در سمت چپ مشهود است. از طریق برش ملتحمه در مسیر ترنس کارونکل وارد کاسه چشم شدیم و پس از دایسکشن بافت نرم[.....]

  • شهریور ۲, ۱۳۹۶
  • تومور بدخیم کودک نازنینی با عود و گسترش تومور بدخیم در کاسه چشم چپ در حین شیمی درمانی، که بدلیل اثر فشاری تومور روی کره چشم، چشم به سمت پایین رانده شده بود. جراحی خارج سازی تومور از طریق شیار پلکی انجام شد:

  • شهریور ۱, ۱۳۹۶
  • تومور غدد اشکی تومور بزرگ غده اشکی در کاسه چشم در آقای ٣٠ ساله که باعث خوردگی استخوان، بیرون زدگی و جابجایی کره چشم شده بود. تومور پس از برش در شیار پلکی و ورود به کاسه چشم و آزادسازی تمام چسبندگیها از بافت نرم و استخوان، به طور کامل خارج شد و محل برش[.....]

  • مرداد ۲۹, ۱۳۹۶
  • ترمیم پارگی پلک کودک سه ساله که بدلیل پارگی پلک که قبلا ترمیم شده بوده اما به دلیل چسبندگی های ایجاد شده ، چشم چپ کودک بسته نمیشد و قرنیه در معرض زخم شدگی و آسیب بود. جهت اصلاح، بافت اسکار به طور کامل برداشته شد، برشهای متعدد زد پلاستی(Z-plasty) ایجاد شد ، جابجایی فلپهای[.....]

  • مرداد ۲۸, ۱۳۹۶
  • جراحی تومور پلک پایین تومور بازال سل کارسینوما(BCC) در پلک پایین در سمت چپ که با حاشیه ۴ میلیمتری به صورت تمام ضخامت برداشته شد. با توجه به اینکه ۵٠ درصد از پلک برداشته شده امکان سچور مستقیم وجود ندارد. با برش پلاستیک و ایجاد فلپ تنزل (Tenzel flap) و کانتولیز تحتانی، بافت آزاد شد[.....]

  • مرداد ۲۱, ۱۳۹۶
  • ترمیم پارگی پلک پارگی کامل پلک بالا سمت راست به دنبال تروما که منجر به جدایی پلک در محل کانتوس مدیال از دیواره داخلی اربیت شده بود. طی ترمیم اولیه برای بیمار متأسفانه پلک بیمار باز مانده و قرنیه بیمار در حال زخم شدن بود. برای ترمیم صحیح پلک سچورهای قبلی بیمار باز شد و[.....]

  • مرداد ۲۱, ۱۳۹۶
  • توده عروقی در اربیت با برآمدگی در پشت پلک تحتانی در دخترخانم ٩ ساله ضایعه از بدو تولد در این کودک وجود داشت و چنانچه در فیلم مشاهده میفرمایید تا عمق اربیت بیمار ادامه داشت. با برش ملتحمه و دایسکشن اطراف تومور، چسبندگیهای اطراف از بافت تومور آزاد شد، و کل توده عروقی بدون آسیب[.....]

  • مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
  • شکستگی کاسه چشم کاسه چشم دارای هفت استخوان ، یک دیواره خارجی ، یک دیواره داخلی ، کف و سقف است.قسمت هایی از کاسه چشم شامل کف و لبه تحتانی چشم از سایر قسمت ها نازکتر است و به همین دلیل بیشترین شکستگی های کاسه چشم در این نواحی رخ می دهد.سقوط ، تصادفات ،[.....]

  • مرداد ۹, ۱۳۹۶
  • کوچولوی هفتاد روزه که متأسفانه با تومور کره چشم و کاسه چشم در هر دو طرف با درگیری ناحیه تمپورال دو طرف ارجاع شده بود. جهت تسریع در روند تشخیص و درمان، شبانه کودک تحت بیوپسی قرار گرفت. نمونه برداری از توده انجام شد و جهت تشخیص پاتولوژی ارسال شد:  

  • مرداد ۷, ۱۳۹۶
  • تومور بسیار بزرگ گلیوم عصب بینایی تومور بسیار بزرگ گلیوم عصب بینایی در کودک چهار ساله با پروپتوز( بیرون زدگی) و نابینایی کامل چشم راست؛ جهت جلوگیری از گسترش تومور به داخل مغز و به علت زخم شدگی قرنیه، پس از کرانیوتومی و باز کردن حفره جمجمه عصب بینایی در ورودی به مغز قطع شد[.....]

  • مرداد ۳, ۱۳۹۶
  • تومور وسیع سقف کاسه چشم تومور وسیع سقف کاسه چشم با گسترش به سمت کانال ارتباطی کاسه چشم با مغز . پس از برش شیار پلکى و رسیدن به لبه فوقانى کاسه چشم تومور تا قسمت ورودى به مغز آزاد شد و به طور کامل خارج گردید، توضیحات کامل در ویدیو زیر :

  • مرداد ۲, ۱۳۹۶
  • انواع تومور های چشم ضایعات پلک و حدقه می توانند به صورت خوش خیم و یا بد خیم باشند. در حدقه این ضایعات می توانند با منشاء عصب، عروق، غدد اشکی و بافت لنفوم باشند و یا از سینوسها ، مغز و دیگر ساختمانهای مجاور وارد حدقه می شوند. علائم تومورهای چشمی علائم تومورهای چشمی[.....]

  • تیر ۲۰, ۱۳۹۶
  • جراحی شکستگی اربیت شکستگی دیواره پایین کاسه چشم و گیر افتادگی عضلات و محدودیت حرکت در نگاه به سمت بالا و دوبینی این شکستگی ها به دنبال ضربه مشت، تصادفات رانندگی، برخورد به داشبورد و غیره رخ می دهد. دیواره چشم شکسته و عضله و محتویات کاسه چشم به داخل سینوس فرورفته و عضله گیر[.....]