مقالات


  • آذر ۲۰, ۱۳۹۶
  • بیرون زدگی چشم درصد بالایی از بیماران دارای مشکلات تیروئیدی دچار بیرون زدگی چشم می شوند. در این بیماران بدلیل رسوب برخی مواد در بافتهای کاسه چشم محتویات کاسه چشم افزایش می یابد که اگر این رسوبات باعث بزرگی شدید عضلات شود می تواند باعث فشار به عصب بینایی و نابینایی گردد. در این موارد[.....]

  • آذر ۱۸, ۱۳۹۶
  • تومور بزرگ کاسه چشم بیمار کودک ١۴ساله ای بود که از ٢سال قبل دچار بیرون زدگی چشم بود که رفته رفته تشدید شده بود در بررسی MRI تومور بزرگی در سقف کاسه چشم در قسمت سوپرامدیال وجود داشت که تا انتهای دیواره فوقانی کاسه چشم ادامه داشت.پس از یک برش ١/۵سانتی و رسیدن به کاسه[.....]

  • آذر ۱۱, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت تومور اربیتال ، پس از برش شیار پلکی و رسیدن به لبه استخوانی اربیت و ورود به اربیت و دیسکت کردن و یافتن و ازاد کردن کامل توده، تومور بطور کامل با کپسول خارج شد:

  • آذر ۸, ۱۳۹۶
  • برداشتن کامل پلک بعلت تومور بدخیم تومور وسیع پلک تحتانی سمت چپ در خانم ۵٠ ساله، که با حاشیه چند میلیمتری جهت ایجاد بافت عاری از تومور به صورت تمام ضخامت برداشته شد. به دلیل وسعت تومور بدخیم ، ٩٠ درصد از پلک پایین بصورت تمام ضخامت برداشته شد. با استفاده از نیمه بالایی بافت[.....]

  • آذر ۱, ۱۳۹۶
  • میکروفتالمی مادرزادی و عدم تشکیل کره چشم میکروفتالمی مادرزادی و عدم تشکیل کره چشم به صورت صحیح که سبب نابینایی و کوچک ماندن کره چشم می گردد. در اثر کوچک بودن کره چشم، کاسه چشم نیز به تبعیت از کره چشم ، رشد نمی کند و کوچک باقی می ماند در حالیکه سایر قسمتهای صورت[.....]

  • آبان ۲۴, ۱۳۹۶
  • تومور بزرگ مادرزادی برخی تومورهای مادرزادی به دلیل رشد داخل استخوانی بیرون زدگی کمتری ایجاد می کنند و به همین دلیل دیرتر علامتدار می شوند. تقریبا در تمام این بیماران محل برش باید در محلی باشد که پس از ترمیم زخم اثری از محل برش باقی نماند. همانطور که در فیلم دیده می شود پس[.....]

  • آبان ۲۱, ۱۳۹۶
  • عدم تشکیل پلک فوقانی و چسبندگی پوست به قرنیه نوزادی با عدم تشکیل پلک فوقانی هر دو طرف به طور مادرزادی و بازماندن پلک و چسبندگی پوست به قرنیه و زخم قرنیه پس از آزاد کردن چسبندگی پوست به قرنیه و آزاد کردن تا فورنیکس فوقانی جهت بازسازی ملتحمه بولبر که روی کره چشم می[.....]

  • آبان ۱۷, ۱۳۹۶
  • رترکشن یا بالارفتن پلک بالا اصلاح رترکشن یا بالارفتن پلک بالا با عمل جراحی مولر رزکشن یا برداشتن عضله مولر رترکشن پلک فوقانی به بالا رفتن پلک بالا گفته می شود که عمدتا به دلیل افتالموپاتی تیروئید یا به دنبال ضربه یا بصورت مادرزادی دیده می شود. در مواردی که میزان رترکشن بین ۲-۳ میلیمتر[.....]

  • آبان ۱۵, ۱۳۹۶
  • ضایعه استخوانی سقف اربیت چشم بیمار دختر ١٩ ساله ای بودند که به دنبال رشد ضایعه استخوانی در اثر تصادف ١٠ سال قبل دچار شکستگی سقف کاسه چشم، چسبندگی پلک به سقف کاسه چشم و باز ماندن پلک و رانده شدن چشم به سمت پایین شده بود. پس از برش در محل اسکار قبلی و[.....]

  • آبان ۱۳, ۱۳۹۶
  • تومور بزرگ داخل کاسه چشم بیمار اقای ۴۲ ساله ای هستند که تومور وسیعی در قسمت اینفراتمپورال کاسه چشم راست داشتند . پس از برش پشت پلک ابتدا تومور از بافت نرم اربیت جدا شد سپس قسمت های متصل به دیواره لترال و تحتانی ازاد شد. چون این نوع تومور از محل اتصال دو استخوان[.....]

  • آبان ۱۰, ۱۳۹۶
  •  تومور مادرزادی کاسه چشم پس از برش شیارپلکی و رسیدن به لبه استخوانی کاسه چشم، تومورکه به شدت به استخوان وبافتهای اطراف چسبیده بود به طورکامل آزاد شد؛ قسمتی از استخوان که توسط تومور خورده شده است پس از خارج کردن کامل تومور در بالای کاسه ی چشم دیده می شود:

  • آبان ۶, ۱۳۹۶
  •  جراحی و ترمیم پارگی پلک بیماری که به دنبال افتادن از تراکتور دچار پارگی وسیع پیشانی و ابرو و پلک در سمت راست شده بود و با اسکار وسیع در این ناحیه و بسته نشدن چشم ارجاع شده بود. بدنبال تروما بخشی از ابرو مو ندارد و پیوستگی ابرو بدلیل اسکار از بین رفته است؛[.....]

  • آبان ۳, ۱۳۹۶
  • جراحی تومور درموئید داخل اربیت خانم ٢٣ ساله با تومور درموئید داخل اربیت با چسبندگی گسترده به غده اشکی و عضلات حرکت دهنده کره چشم در سمت بالا و در سمت خارج، با خوردگی وسیع استخوانی پس از برش در شیار پلکی و دایسکشن ، با احتیاط فراوان چسبندگیهای تومور از بافتهای اطراف آزاد شد[.....]

  • آبان ۲, ۱۳۹۶
  • تومور بسیار بزرگ اربیت با گسترش به پیشانی و سینوس فرونتال بیمار خانم ۵٢ ساله ای بودند با بیرون زدگی و جابجایی کره چشم به سمت پایین که پس از برش شیار پلکی و ازاد کردن تمام قسمت های تومور و خارج کردن تومور ، کل سینوس فرونتال نیز برداشته و بافت استخوانی دریل شد[.....]

  • آبان ۱, ۱۳۹۶
  • کارگذاری پلاک طلا در پلک در مواردی که بیمار دچار فلج عصب صورت یا عصب هفت شده و پس از چند ماه بهبودی حاصل نشود و یا علایم باز ماندن چشم مثل سوزش و زخم قرنیه چشم بیمار را تهدید کند، یکی از روش های درمانی کار گذاری پلاک طلا می باشد که روی قسمت[.....]

  • مهر ۳۰, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت بسیار بزرگ در چشم راست تومور وسیع پشت کاسه چشم باعث فشار به عصب و کاهش بینایی و ورم سر عصب بینایی شده بود. پس از برش شیار پلکی و رسیدن به ریم اربیت و وارد کاسه چشم شدن، پس از دایسکشن تومور یافته شد و به طور کامل خارج گردید:  

  • مهر ۲۹, ۱۳۹۶
  • تومور کاسه چشم تومور بسیار وسیع کاسه چشم در یک خانم ۲۲ ساله که قبلا ۸ بار تحت جراحی قرار گرفته بود. جهت دسترسی به تومور دیواره های داخلی، تحتانی وفوقانی ازاد شد. تومور از تمام بافتها جدا شد و چون عضلات مایل فوقانی و مایل تحتانی داخل تومور بودند بناچار این عضلات نیز برداشته[.....]

  • مهر ۲۶, ۱۳۹۶
  • تومور بزرگ در قسمت خارجی پلک تومور بزرگ در قسمت خارجی پلک فوقانی سمت راست که بافت درگیر به طور کامل وبا حاشیه وسیع به صورت تمام ضخامت برداشته شد. جهت باز سازی لایه خلفی پلک فلپ پریوستئال تهیه شد و پوستریور لاملا بازسازی شد کانتوپلاستی جانبی انجام شد. آنتریور لاملا نیز با فلپ پوستی[.....]