جراحی تومور فضای گیجگاهی با گسترش به کاسه چشم

جراحی تومور فضای گیجگاهی با گسترش به کاسه چشم

جراحی تومور فضای گیجگاهی با گسترش به کاسه چشم

تومور فضای گیجگاهی

متاسفانه در برخی از تومور های کاسه چشم ، معمولا آنقدر بی علامت هستند و حتی بیرون زدگی ایجاد نمی کنند که بیمار ممکن است سالها متوجه آن نشود و با گذشت زمان باعث تخریب شود. در بسیاری از موارد تنها علامت آن جا به جایی ساده چشم است ، بدون آنکه باعث بیرون زدگی چشم شده باشد.

در بیماری که ملاحظه می فرمایید تومور به شکل مادرزادی وجود داشته است و به مرور زمان رشد کرده و به فضاهای مختلف تهاجم کرده و گسترش یافته است.رشد تومور همراه با تغییراتی در داخل تومور است که منجر می شود تومور آبکی شکل شود و جراحی آن به دلیل نازک شدن جداره توده سخت تر شود. در چنین مواردی توده باید به آرامی از بافت های مختلف آزاد گردد و اگر به فضای استخوان گسترش یافته باشد ، حتما باید استخوان تراشید شود و اگر به فضای دیگر وارد شده باشد ، حتما باید آزاد شود.

در این بیمار خوشبختانه تومور فقط تا ورودی کاسه چشم گسترش یافته بود و خود کاسه چشم درگیر نبود و به شکل کامل خارج شد.اگر وارد کاسه چشم شده بود نیازمند برش جدید برای ورود به کاسه چشم و خارج کردن تومور بود.

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.