گود افتادگی کاسه چشم

گود افتادگی کاسه چشم

گود افتادگی کاسه چشم

در مواردی که چشم دچار گودافتادگی بعلل مادرزادی یا شکستگی کاسه چشم می باشد جهت اصلاح از روش های جدید که برشی درپوست داده نمی شود و لذا بدون بخیه می باشد استفاده می شود که وارد کاسه چشم شده و پس از آزاد کردن بافت ها پروتز لازمه در روی استخوان کف کاسه چشم کارگذاری می شود :

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.