جراحی اصلاح پل بینی پهن

جراحی اصلاح پل بینی پهن

جراحی اصلاح پل بینی پهن

در برخی افراد پل بینی پهن بوده و سفیدی چشم در قسمت داخلی و خارجی بطور یکسان دیده نمی شود. در این موارد از تکنیک های خاصی استفاده می شود که این مشکل را حل می کند.

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.