جراحی تومور پلک پایین

جراحی تومور پلک پایین خانم ٨۴ ساله با تومور وسیع پلک پایین با درگیری حاشیه پلک و تارس و گسترش به مجرای اشکی بافت تومورال با حاشیه ۴ میلیمتر به صورت تمام ضخامت برداشته شد. سپس پلک با چرخاندن فلپ از قسمت تمپورال به طور کامل بازسازی شد. کانتوپلاستی مدیال و لترال برای بیمار انجام … ادامه خواندن جراحی تومور پلک پایین