جراحی تومور پلک پایین

جراحی تومور پلک پایین

جراحی تومور پلک پایین

جراحی تومور پلک پایین

خانم ٨۴ ساله با تومور وسیع پلک پایین با درگیری حاشیه پلک و تارس و گسترش به مجرای اشکی بافت تومورال با حاشیه ۴ میلیمتر به صورت تمام ضخامت برداشته شد. سپس پلک با چرخاندن فلپ از قسمت تمپورال به طور کامل بازسازی شد. کانتوپلاستی مدیال و لترال برای بیمار انجام شد :

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.