جراحی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی در آقای ۵۴ ساله

تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی موجب بیرون زدگی کره چشم شده بود که در نگاه روبرو و بالا مشهود است؛ با برش ملتحمه در پشت پلک، چسبندگیهای بافتی توده عروقی به اطراف و به عصب آزاد شد و تومور به آرامی خارج شد. عملکرد عصب بینایی … ادامه خواندن جراحی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی در آقای ۵۴ ساله