تومور بزرگ پشت کره چشم و بصورت اینتراکونال

تومور بزرگ پشت کره چشم و بصورت اینتراکونال

تومور بزرگ پشت کره چشم و بصورت اینتراکونال

تومور اربیت

تومور بزرگی در پشت کره چشم که باعث فشار به چشم و عصب بینایی و کاهش دید شده بود.خوشبختانه پس از دسترسی از طریق برش پشت پلک و یافتن تومور، پس از آزاد کردن تمام چسبندگیها تومور بدون هیچ گونه عارضه و اثری روی بینایی خارج گردید.

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.