جراحی تومور اربیت ( orbital tumor )و جا به جایی کره چشم

جراحی تومور اربیت ( orbital tumor )و جا به جایی کره چشم

جراحی تومور اربیت ( orbital tumor )و جا به جایی کره چشم

جراحی تومور اربیت ( orbital tumor )

خانم ٢٣ ساله با پروپتوز چشم راست و جابجایی کره چشم به سمت پایین و حالت پف آلود پلک بالا
در سی تی اسکن بیمار توموری با گسترش به بافت استخوانی کاسه چشم به سمت مغز دیده می شود که باعث خوردگی بافت استخوان شده است. بعد از برش از محل شکاف پلکی وارد کاسه چشم شده و پس از دایسکشن به بافت زرد رنگ تومور دسترسی پیدا شد. تومور درموئید بیمار که محتوی مقداری مو در داخلش بود از محل به طور کامل خارج شد. برای حذف کامل سلولهای توموری قسمتهای حاشیه خوردگی در استخوان توسط میکروموتور تراشیده شد. و در نهایت محل برش سچور شد.

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.