نقص مادرزادی و عدم تشکیل چشم راست بیمار ۲۲ ساله

نقص مادرزادی و عدم تشکیل چشم راست بیمار ۲۲ ساله

نقص مادرزادی و عدم تشکیل چشم راست بیمار ۲۲ ساله

نقص مادرزادی در تشکیل ساختارهای خط وسط صورت

آقای ٢٢ ساله با نقص مادرزادی در تشکیل ساختارهای خط وسط صورت بدنبال یک سندرم ژنتیکی که باعث شکاف کام ناقص در بیمار شده است.
متأسفانه در مراحل تکامل جنینی چشم راست بیمار نیز تشکیل نشده است و ساختاری بدوی در کاسه چشم به جای چشم وجود دارد که دید ندارد. بدلیل چسبندگی ملتحمه به این ساختار امکان قرار دادن پروتز چشمی برای بیمار نبود؛ برای فراهم کردن امکان تعبیه پروتز،آزاد سازی چسبندگی های ملتحمه چشم انجام شد و قسمت پوستریور لاملا با استفاده از بافت پیوندی از کام سخت بیمار بازسازی شد. به این ترتیب با بازسازی فورنیکس تحتانی با عمق مناسب کانفورمر در چشم قرار داده شد تا پس از ترمیم کامل، پروتز همشکل با چشم مقابل برای بیمار ساخته و تعبیه گردد.

 

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.