اصلاح جا به جایی کره چشم با قرار دادن پروتز

اصلاح جا به جایی کره چشم با قرار دادن پروتز

اصلاح جا به جایی کره چشم با قرار دادن پروتز

کارگذاری پروتز چشم

بیماری با سابقه نوروفیبروماتوز با عدم تشکیل بال بزرگ اسفنوئید که قبلا تحت بازسازی کاسه چشم قرار گرفته بود . بدلیل جابجایی مغز به سمت جلو و فشار آوردن آن بر روی کره چشم، چشم به سمت پایین جابجا شده بود. برای اصلاح جابجایی کره چشم به سمت پایین کف کاسه چشم با قرار دادن دو پروتز بزرگ و حجیم انجام شد و کره چشم به موقعیت اصلی خود بازگشت .

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.