جراحی تومور سقف اربیت چشم (orbital tumor) همراه با فیلم

جراحی تومور سقف اربیت چشم (orbital tumor) همراه با فیلم

جراحی تومور سقف اربیت چشم (orbital tumor) همراه با فیلم

تومور اربیت

آقای ۴۵ ساله با تومور بزرگ سقف کاسه چشم که باعث رانده شدن کره چشم به سمت پایین شده بود. بیمار سابقه مولتیپل میلوم که یکی از انواع سرطانهای خون است داشتند و قبلا هم تحت پیوندمغز استخوان قرار گرفتن بودند.
پس از برش شکاف پلکی کل تومور تا حد امکان خارج شد. بیمار باید برای شیمی درمانی مجدد ارجاع شود

این جراحی را در فیلم زیر مشاهده میکنید :

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.