بیرون زدگی ناگهانی در چشم آقای ۵۲ ساله

بیرون زدگی ناگهانی در چشم آقای ۵۲ ساله

بیرون زدگی ناگهانی در چشم آقای ۵۲ ساله

بیرون زدگی ناگهانی چشم

آقای ۵٢ ساله با بیرون زدگی ناگهانی چشم چپ از سه روز قبل که دچار کاهش شدید دید، و محدودیت حرکت شده بود. در تصویر سی تی اسکن دانسیته دوگانه دیده میشود که به نفع هماتوم کف اربیت است. پس از برش ملتحمه و ورود به کاسه چشم خون تیره رنگ به طور کامل تخلیه شد و کره چشم عقب رفت .در پایان عمل بیرون زدگی چشم کاملا رفع شد. بیمار به طور ناگهانی و خودبخودی دچار خونریزی رتروبولبار در حدقه شده بود که جزء موارد نادر می باشد:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.