تومور های متعدد همانژیوم کاورنوس در آقای ۸۱ ساله

تومور های متعدد همانژیوم کاورنوس در آقای ۸۱ ساله

تومور های متعدد همانژیوم کاورنوس در آقای ۸۱ ساله

تومور های متعدد همانژیوم کاورنوس

آقای هشتادو یک ساله با تومورهای متعدد همانژیوم کاورنوس در کاسه چشم از پانزده سال قبل، که متأسفانه به علت بزرگی تومورها و فشار طولانی مدت روی عصب بینایی سبب از بین رفتن دید بیمار شده بود.
پس از برش پشت پلک، ابتدا تومور کوچکتر که به اندازه کره چشم بود خارج شد سپس تومور بزرگتر که پشت کره چشم واقع شده بود پس از آزاد کردن چسبندگیهای متعددی که به عصب بینایی و استخوان اطراف داشت آزاد شد و به علت تخلیه شدن خون داخل آن حجم آن کوچکتر شد و راحتتر خارج شد.

 

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.