عقب رفتگی یا رترکشن مادرزادی پلک بالا در کودک ۴ ساله

عقب رفتگی یا رترکشن مادرزادی پلک بالا در کودک ۴ ساله

عقب رفتگی یا رترکشن مادرزادی پلک بالا در کودک ۴ ساله

جراحی رترکشن

کودک چهار ساله با عقب رفتگی یا رترکشن مادرزادی پلک بالا در سمت چپ که تحت جراحی مولر رزکشن قرار گرفت؛ حالت طبیعی پلک بیمار را فردای عمل ملاحظه می کنید. هیچ گونه برش یا بخیه ای روی پوست بیمار وجود ندارد:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.