بازسازی شکستگی کاسه چشم

بازسازی شکستگی کاسه چشم

بازسازی شکستگی کاسه چشم

با توجه به این که بیشتر شکستگی های کاسه چشم یک طرفه رخ می دهد، برای بازسازی شکستگی ها، به تصویر سه بعدی کاسه چشم سالم که درقالب مهندسی معکوس و با تکنولوژی پرینتر سه بعدی و CT SCAN صورت بیمار بدست آمده می آید،میتوان از آن برای ترمیم کاسه چشم شکسته شده استفاده کرد.

طبق یک برنامه نرم افزاری، قالب حدقه چشم سالم بیمار ساخته و با چشم آسیب دیده مقایسه شد و سپس لوازم بازسازی مورد نیاز با توجه به نوع شکستگی ساخته شد. در این روش مش (توری) تیتانیوم با استفاده از کارآیی پرینتر سه بعدی ساخته شه و هنگام جراحی در ناحیه شکستگی قرار گرفت تا ضمن ترمیم ناحیه آسیب دیده، قرینگی را در دو طرف صورت ایجاد کند. میزان ایجاد قرینگی با این روش بالاتر از روش های معمول بازسازی این نوع شکستگی ها بوده. استفاده از پرینتر سه بعدی در جراحی ها چند سالی است که وارد علم پزشکی شده و در رشته ایمپلنتولوژی نیز به صورت گسترده تری از این روش برای ساخت روکش های دندانی استفاده می شود. در جراحی فک و صورت روش های مختلف برای بازسازی شکستگی های صورت به شکل قرینه وجود دارد گاهی ممکن است در عمل ترمیم این شکستگی ها، تعداد لوازم مورد استفاده برای ثابت نگاه داشتن استخوان های آسیب دیده بالا باشد و پس از عمل نیز قرینگی برقرا نشود.

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.