بیوگرافی

بیوگرافی

دستاورد های علمی

 • معاون پژوهشی بیمارستان فارابی
 • عضو هیئت بورد  دانشنامه چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
 • دانشیار چشم پزشکی بالینی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • استادیار چشم پزشکی بالینی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
 • عضو بورد برای مجله “IR J چشم پزشکی”، مجله جامعه چشم پزشکی ایران، ایران، از سال ۲۰۰۹٫
 •  داور علمی برای مجله “IR J چشم پزشکی”، مجله جامعه چشم پزشکی ایران، ایران، از سال ۲۰۰۹٫
 • عضو هیئت بورد مجله بین المللی چشم پزشکی از سال ۲۰۰۵٫
 • عضو هیئت بورد مجله جهانی چشم پزشکی از سال ۲۰۱۱٫
 • عضو هیئت بورد مجله جهانی از موارد بالینی از سال ۲۰۱۲٫
 • داور علمی برای مجله “چشم جراحی پلاستیک و ترمیمی، OPRS”، مجله جامعه آمریکا از OPRS، ایالات متحده آمریکا، از سال ۲۰۰۹٫
 •  داور علمی برای مجله “جراحی چشم، لیزری و تصویربرداری”، ایالات متحده آمریکا، از سال ۲۰۰۸٫
 • داور علمی برای مجله “استرابیسم”، ایالات متحده آمریکا، از سال ۲۰۱۰٫
 • داور علمی برای مجله “نشریه چشم پزشکی”، ایالات متحده آمریکا، از سال ۲۰۱۰٫
 • داور علمی برای مجله “بینا مجله چشم پزشکی”، ایالات متحده آمریکا، از سال ۲۰۰۸٫
 • داور علمی برای مجله “BMC چشم پزشکی”، ایالات متحده آمریکا، از سال ۲۰۱۰٫
 • عضو انجمن چشم ایران جراحی پلاستیک و ترمیمی (ISOPRS)، تهران، ایران، از سال ۲۰۱۰٫
 •  نایب رئیس در Oculoplasty تحقیقات، گروه چشم، بیمارستان فارابی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، از سال ۲۰۰۹٫
 • عضو آکادمی چشم آمریکا از سال ۲۰۰۸٫
 • عضو انجمن آمریکایی از چشم جراحی پلاستیک و ترمیمی (ASOPRS) از سال ۲۰۱۰
 • عضو انجمن چشم پزشکی ایران، از سال ۲۰۰۵٫
 • عضو شورای ایران پزشکی، از سال ۱۹۹۹
 • عضو نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

109 بازدید